Genom att beställa ett bolag utav oss, kan du snabbt och enkelt få till all dokumentation som är nödvändig för en nyetablering eller övertag av ev verksamhet.

Samtliga lager- och historikbolag är genomgångna av våra redovisningskonsulter och innehåller inga skulder.

Beställningsformulär

  Typ av företag:

  Vill köpa/ha hjälp med:

  Kontaktperson:
  E-post:
  Företagsadress:
  Postnummer:
  Ort:
  Namn Ägare 1:
  Personnummer/Organisationsnummer Ägare 1:
  Fördelning ägarskap Ägare 1 (1-100%):
  Namn Ägare 2:
  Personnummer/Organisationsnummer Ägare 2:
  Fördelning ägarskap Ägare 2 (1-100%):
  Fler ägare:
  Ledamot:
  Suppleant:
  Bolagets säte:

  Kontaktperson:
  E-post:
  Företagsadress:
  Postnummer:
  Ort:
  Namn Komplementär:
  Personnummer/Organisationsnummer Komplementär:
  Namn Kommanditdelägare:
  Personnummer/Organisationsnummer Kommanditdelägare:
  Insats Kommanditdelägare:
  Extern Firmatecknare (Namn och Personnummer):
  Bolagets säte:

  Kontaktperson:
  E-post:
  Företagsadress:
  Postnummer:
  Ort:
  Namn Delägare 1:
  Personnummer/Organisationsnummer Delägare 1:
  Namn Delägare 2:
  Personnummer/Organisationsnummer Delägare 2:
  Bolagets säte:

  Kontaktperson:
  E-post:
  Företagsadress (valfritt):
  Postnummer (valfritt):
  Ort (valfritt):
  Namn Direktör:
  Personnummer Direktör:

  Kontaktperson:
  E-post:
  Företagsadress (valfritt):
  Postnummer (valfritt):
  Ort (valfritt):
  Namn Direktör:
  Personnummer Direktör:

  Kontaktperson:
  E-post:
  Företagsadress (valfritt):
  Postnummer (valfritt):
  Ort (valfritt):
  Namn Direktör:
  Personnummer Direktör:
  Land för Filial:
  Moderbolag Namn:
  Moderbolag Land:
  Moderbolag Organisationsnummer:

  Vilket bolagsnummer:
  Expresshantering 1.500kr ex.moms (kräver mobilt bank-ID:

  För- och Efternamn:
  E-post:
  Postadress (valfritt):
  Postnummer (valfritt):
  Ort (valfritt):
  Namn Direktör:
  Personnummer:

  Önskat Företagsnamn:
  Verksamhet:
  Verksamhetsbeskrivning:

  Härmed godkänner jag att Eunomiqa hanterar uppgifterna.
  Hanteringen av beställningen sker efter det att Fakturan är betald.

  Aktierbolag (AB)
  Det är ett eget juridiskt företag med eget organisationsnummer. Bolagets stomme är aktiekapitalet som idag är minst 25.000 kr.
  Ett aktiebolag måste minst ha en Ledamot och en Suppleant i en bolagsstyrelse. Styrelsen har krav på sig att upprätta ett årsbokslut när verksamhetsåret är slut.
  Finns en eller flera personer som direkt eller indirekt styr bolaget, skall detta anmälas till Bolagsverkets register över ”Verkliga huvudmän”

  Kommanditbolag (KB)
  En bolagsform där en fysisk eller juridisk person driver ett bolag med hjälp av en delägare. Delägaren har ett begränsat ansvar och detta motsvarar det kapital som delägaren går in med i etableringen.
  Vi på Eunomiqa rekommenderar att utse en extern firmatecknare när man driver ett Kommanditbolag. Den externa firmatecknaren kan vara samma kom komplementären eller kommanditdelägaren.

  Enskild firma
  Ett enskilt företag är det samma som den person som bedriver företaget. Man får inget eget organisationsnummer utan personnumret blir det samma.

  Handelsbolag
  Ett handelsbolag är som att slå ihop två enskilda företag. Ett Handelsbolag är dock en egen juridisk person, så ett handelsbolag har ett eget organisationsnummer

  Utländska bolag
  Bolagen är att likställa med ett svenskt Aktiebolag, dock i regel enbart krav på en Direktör. Vi på Eunomiqa tillhandahåller alla utländska bolag med lokala adresser, som är nödvändiga för registreringen. 
  Adressen får ni behålla efter registreringen och i de flesta länderna, får man all post inscannad till sin mailadress.

  Filial
  En filial är ett dotterbolag som befinner sig i annat land än moderbolaget. Till detta krävs en lokal adress i landet där Filialen skall etableras och enbart en direktör behöver utses. 

  Expresshantering
  Med en expresshantering, så går registreringen oftast på någon timme, men räkna med 24 timmar efter att fakturan är reglerad.