Köp ett färdigt bolag och kom igång på 24 timmar

Vi hjälper även till att nyetablera ert företag.

Lagerbolag 4

Bolagsform: AB – Lagerbolag
Registrerad: år 2014
F-skatt: Nej
Moms: Nej
Omsättning: 0 mkr
Bankkonto: Nej
Bankgiro: Nej
Bokföring: Nej
Bokföringsprogram: Nej

9.995 kr

Lagerbolag 3

Bolagsform: AB – Lagerbolag
Registrerad: år 2018
F-skatt: Nej
Moms: Nej
Omsättning: 0 mkr
Bankkonto: Nej
Bankgiro: Ja
Bokföring: Nej
Bokföringsprogram: Nej

19.995 kr

Estniskt Bolag

Bolagsform: ÜO – Estniskt Bolag
Registrerad: år Nyregistrering
F-skatt: Nej
Moms: Nej
Omsättning: 0 mkr
Bankkonto: Nej
Bankgiro: Nej
Bokföring: Nej
Bokföringsprogram: Nej

12.500 kr kr

Engelskt LTD

Bolagsform: LTD – Engelskt Bolag
Registrerad: år Nytt
F-skatt: Nej
Moms: Nej
Omsättning: 0 mkr
Bankkonto: Nej
Bankgiro: Nej
Bokföring: Nej
Bokföringsprogram: Nej

10.000 kr

Lagerbolag 2

Bolagsform: AB – Lagerbolag
Registrerad: år 2013
F-skatt: Nej
Moms: Nej
Omsättning: 0 mkr
Bankkonto: Nej
Bankgiro: Nej
Bokföring: Nej
Bokföringsprogram: Nej

9.995 kr

Historikbolag 1

Bolagsform: AB
Registrerad: år 2019
F-skatt: Ja
Moms: Ja
Omsättning: 1,9 mkr
Bankkonto: Swebank
Bankgiro: Ja
Bokföring: Nej
Bokföringsprogram: Nej

39.500 kr

Observera att Bolagsverkets avgifter tillkommer på samtliga priser!

Aktierbolag (AB)
Det är ett eget juridiskt företag med eget organisationsnummer. Bolagets stomme är aktiekapitalet som idag är minst 25.000 kr.
Ett aktiebolag måste minst ha en Ledamot och en Suppleant i en bolagsstyrelse. Styrelsen har krav på sig att upprätta ett årsbokslut när verksamhetsåret är slut.
Finns en eller flera personer som direkt eller indirekt styr bolaget, skall detta anmälas till Bolagsverkets register över ”Verkliga huvudmän”

Kommanditbolag (KB)
En bolagsform där en fysisk eller juridisk person driver ett bolag med hjälp av en delägare. Delägaren har ett begränsat ansvar och detta motsvarar det kapital som delägaren går in med i etableringen.
Vi på Eunomiqa rekommenderar att utse en extern firmatecknare när man driver ett Kommanditbolag. Den externa firmatecknaren kan vara samma kom komplementären eller kommanditdelägaren.

Enskild firma
Ett enskilt företag är det samma som den person som bedriver företaget. Man får inget eget organisationsnummer utan personnumret blir det samma.

Handelsbolag
Ett handelsbolag är som att slå ihop två enskilda företag. Ett Handelsbolag är dock en egen juridisk person, så ett handelsbolag har ett eget organisationsnummer

Utländska bolag
Bolagen är att likställa med ett svenskt Aktiebolag, dock i regel enbart krav på en Direktör. Vi på Eunomiqa tillhandahåller alla utländska bolag med lokala adresser, som är nödvändiga för registreringen. 
Adressen får ni behålla efter registreringen och i de flesta länderna, får man all post inscannad till sin mailadress.

Filial
En filial är ett dotterbolag som befinner sig i annat land än moderbolaget. Till detta krävs en lokal adress i landet där Filialen skall etableras och enbart en direktör behöver utses. 

Expresshantering
Med en expresshantering, så går registreringen oftast på någon timme, men räkna med 24 timmar efter att fakturan är reglerad.

Läs våra avtalsvillkor vid köp av bolag. Klicka här

π