Har du fakturor som känns omöjliga att få betalt för?

Som företagare hamnar man ibland i situationer där kunden inte kan eller rent av inte vill betala.

Inkasso eller föreläggande till Kronofogden, innebär oftast mer kostnader på en kund som redan inte betalat till er.

Ta hjälp av oss.
Vi är inte ett inkassobolag, men vi erbjuder en annan typ av metod, som är mycket mer effektiv än traditionell hantering.

Trygga dina fodringar med oss kostnadsfritt!

 

Hur går vi tillväga?

Ni skickar fodran till oss
Överlåtelseavtal upprättas
Vi driver fodran som vår egen
Kunden betalar fodran och vi reglerar överlåtelseavtalet

Med vår beprövade hantering, så lyckas vi oftast få ett ganska snabbt resultat.
Ibland kan det dock behövas drivas tvist i domstol för att få igenom sin fodran eller med vår analys, kan vi se att kunden har hamnat i obestånd. Det som är viktigt är att agera snabbt, för att kunna säkra sina betalningar.

Ihop med oss, behöver ni inte lägga mer pengar på en kund som inte betalar.