Låt oss ta hand om er ekonomi


Vill du slippa lägga tid på administration för att kunna fokusera fullt ut på din verksamhet? Låt oss ta hand om hela ekonomin på företaget, eller delar av den. 

Som byrå samarbetar vi med auktoriserade revisorer och kan hjälpa till med allt från löpande bokföring till fakturering och lönehantering samt se till att all rapportering av skatter till myndigheter sker i tid.

Löpande bokföring

Vi tar hand om all din bokföring eller hjälper dig att organisera så att den blir en smidig del av av företagets rutiner.

Fakturaservice

Många företagare väntar eller glömmer att skicka fakturor. Vi kan hjälpa dig att sköta faktureringen så att du kan hålla likviditeten uppe.

Kund & Leverantörs-reskontra

Vi håller koll på att du betalar dina fakturor i tid och att du får betalt av dina kunder. Vi följer upp och skicka påminnelser.

Löneadministration

Vi hjälper dig att betala ut löner och ser till att det stämmer med semester, ersättningar och frånvaro. Vi sköter även rapportering till Skatteverket.

Moms- och arbetsgivardeklarationer

Vi ser till att ni registrerar och betalar moms, arbetsgivaravgifter och skatter till Skatteverket i tid under året.

Bokslut

När året är slut sammanfattar vi företagets ekonomi i ett bokslut. Bokslutet är bland annat ett underlag för beskattning.

Årsredovisning

Årsredovisningen hänger ihop med bokslutet, men innehåller även annan information som aktiebolag måste lämna in till Bolagsverket. Vi hjälper dig så allt blir rätt.

Deklaration

I samband med bokslutet hjälper vi dig att deklarera företagets inkomster till berörda myndigheter.

Ekonomisk Rådgivning

Vi kan även fungera som bollplank i skattefrågor, budgeteringar, prognosarbete och andra ekonomiska frågor som berör ditt företag.

Som småföretagare kan det vara svårt att hinna med sin egen redovisning. Fokus ligger istället på att utföra alla arbeten.

Vi hjälper dig med fakturering, betalningskontroller och påminnelser, tar hand om betalningarna av dina leverantörsfakturor och löneutbetalningar, sköter den löpande redovisningen och ser till att alla rapporteringar av skatter och avgifter sker till myndigheterna i tid.

Hur mycket (eller lite) du vill göra själv bestämmer du! Som småföretagare kan det vara svårt att hinna med det lilla kontoret.