Behöver ni hjälp i ett Tvistemål?

Med våra erfarna jurister
hjälper vi er att driva eller försvara
ert mål i domstolen.

Det vi kan bistå med är:

  • Fodringar
  • Avtalstolkning
  • Skiljemål
  • Fastställande av ägarskap

Att hamna i ett tvistmål kan både bli dyrt och tidskrävande. Med vår hjälp, tillkommer det inga kostnader. 

Vi tar fram ett samarbetsavtal och tar betalt efter vunnen förhandling.